Daňová přiznání a poradenství

daň z přidané hodnoty  – DPH v EU, souhrnná hlášení, zvláštní režimy

daň z nabytí nemovitých věcí

daň z nemovitých věcí

daň silniční

daň z příjmů – Daňová přiznání s odkladem do 1.7.

daňové poradenství pro obce a neziskové organizace