Daňová přiznání a poradenství

daň z přidané hodnoty  – DPH v EU, DPH obcí a neziskových organizací

daň z nabytí nemovitých věcí

daň z nemovitých věcí

daň silniční

daň z příjmů – Daňová přiznání s odkladem do 1.7.